Chorthippus Parallelus

Louros / Greece

Chorthippus Parallelus